Pohrebné služby NON STOP
Kamenárske práce a Kvetinárstvo
PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30 hod.
0905 451 008Parkovanie pre zákazníkov vo dvore
 

Ako postupovať v prípade úmrtia?

Ak nastane úmrtie doma:

Zavolajte lekára ( linka 112 ), ktorý vykoná obhliadku zosnulého a následne vystaví list o prehliadke zosnulého. V prípade, že nie je nariadená pitva môžete kontaktovať našu pohrebnú službu na non stop linke 0905 451 008. Pokiaľ lekár nariadi pitvu on kontaktuje úradom zazmluvnenú službu ( ktorá je platená úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) a tá prevezie zosnulého na patologické pracovisko. Aj v tomto prípade kontaktujte našu pohrebnú službu na non stop linke 0905 451 008.

Ak úmrtie nastalo v nemocnici / sociálnom zariadení:

Budete kontaktovaný personálom, ktorý Vám poskytne všetky informácie o zosnulom kde sa nachádza. Následne kontaktujte našu pohrebnú službu na non stop linke 0905 451 008 a my vybavíme všetky záležitosti za Vás.

Čo všetko potrebujem pre zariadenie pohrebu?

  • OP zosnulého
  • OP vybavovateľa pohrebu
  • veci na oblečenie zosnulého
  • Fotku, ktorá sa použije pri výrobe parte a plagátu do rámu pred obradnú sieň, ak máte záujem.