Pohrebné služby NON STOP
Kamenárske práce a Kvetinárstvo
PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30 hod.
0905 451 008Parkovanie pre zákazníkov vo dvore
 

Pohrebné služby

Komplexné pohrebné služby
 • Veľký výber rakiev
 • Výroba parte ( vzory )
 • Vybavenie pohrebných formalít v ktoromkoľvek meste SR
 • Prevoz zosnulého po celom Slovensku aj v zahraničí
 • Výkop hrobov, Kremácia
 • Zabezpečíme celý pohreb v Krematóriu v Kremničke
 • Veľký výber kvetov, vencov, kytíc a doplnkov
 • Kamenárske práce (cintorínska architektúra)

Ponúkame Vám naše služby v oblasti pohrebníctva s vyše 30 ročnou praxou. Kolektív našich zamestnancov Vám je kedykoľvek pripravený pomôcť a poradiť v najťažších chvíľach života svojim empatickým prístupom. Je pre nás nesmierne dôležité posúvať kvalitu našich služieb napred.

O nás

Majiteľka firmy p. Danica Klesniaková pracuje v tejto službe už od roku 1985. Začala ako vedúca pohrebníctva, ktoré za minulého režimu patrilo pod komunálne služby. Keďže ju táto práca napĺňala bolo prirodzené, že po nežnej revolúcii keď sa mohlo súkromne podnikať sa zúčastnila dražby pohrebníctva. Od roku 1991 sa stala majiteľkou súkromného pohrebníctva pod názvom SMUTA. Začiatky boli veľmi ťažké. Do roku 2010 sa prevádzka nachádzala v starých hlavne na prevádzku náročných priestoroch. Od roku 2010 sme v nových zrekonštruovaných priestoroch, ktoré poskytujú nielen pre personál pohrebnej služby, ale aj pre jej klientov dôstojné podmienky.

Prečo sa rozhodnúť pre našu pohrebnú službu:

 • poskytujeme služby na tej najvyššej, v súčasnosti možnej úrovni
 • disponujeme moderným technickým vybavením
 • poskytujeme kompletný servis, parte, vence, kvetiny, rozlúčku, matriku, kamenárske práce a mnoho iného
 • pohrebné služby poskytujeme 24 hodín denne
 • pracujeme na území celej Európskej únie
 • sledujeme trendy a novinky doma i v zahraničí a zavádzame ich do praxe
 • naši pracovníci prejavujú spolupatričnosť a empatiu voči pozostalým
 • spokojnosť klienta je u nás vždy na prvom mieste
 • vyše 30 ročné skúsenosti v odbore
 • snažíme sa neustále zvyšovať nároky na kvalitu našich služieb

Naša firma je členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

Členstvo v tejto organizácii je zárukou dlhodobej kvality a spoľahlivosti na trhu pohrebníctva v súvislosti s poskytovaním a garanciou tých najlepších služieb, ktoré môžu smelo konkurovať európskym štandardom.

Kto je to SAPaKS

Asociácia je stavovskou organizáciou pohrebných služieb. Podobné spoločenstvá sa zoskupujú z radov zlatníkov, vinárov, kovotepcov, kamenárov atd.. Členstvo v asociácii je prestížne a zároveň zaväzujúce. V žiadnom prípade nejde o skupinu privilegovaných, ktorá sa sama deklaruje do pozície nadradených, ale naopak, ide o organizáciu, ktorá si svojich členov starostlivo vyberá a ich činnosť pozorne sleduje z pohľadu kvality, etiky a dodržiavania platných zákonov SR. Hádam jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré musia členovia asociácie spĺňať je dodržiavanie nastavených pravidiel etiky. Špecifická oblasť pohrebníctva je s etikou v oveľa užšom kontakte ako je to napríklad v prípade zdravotníctva. Je to dané tým, že odchod človeka je nesporne viac citovo vnímanou záležitosťou než ťažká choroba, či vážny zdravotný stav žijúceho človeka.

Čo znamená členstvo v SAPaKS pre podnikateľa

Napriek tomu, že členovia SAPaKS tvoria samostatné podnikateľské subjekty musia v kontexte asociácie tvoriť celok poskytujúci tu najvyššiu dostupnú kvalitu na Slovensku. Práve tým sa chcú odlíšiť od ostatných podnikateľov, ktorí (a to si úprimne želáme), môžu byť rovnako dobrí, no ostávajú na poli podnikania sami. Výhodou členstva je zdravá konkurencia bez podrazov, vzájomná spolupráca a koordinácia plánov do budúcnosti, spoločné know-how, ktorý každý člen vo svojom prostredí uplatňuje podľa svojich finančných a materiálnych možností. Vzájomná kontrola, pomoc a rady nás posúvajú vpred a tým zvyšujú nielen našu prestíž, ale hlavne našu spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a úspešnosť na trhu pohrebníctva v Európe.

Zákon o pohrebníctve

Zákon o pohrebníctve.pdf